Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements
2018 NATIVITY ARCHPASTORAL MESSAGE

 

"For unto you is born this day in the city of David
a Savior, which is Christ the Lord" (Luk.2:11)

Dearest Beloved,

Indeed, this is the best news we ever hear. The Nativity of the Lord Jesus Christ is exactly the day consecrated to hearing and celebrating this very good news, which is the best news we will ever hear in our entire life. And this news was couched by the Angel in these immortal words: “Behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord.” (Luke 2:10-11)

In a prologue to an English New Testament published in 1525 we read: “Evangelio is Greeke word,” (the old English spelling)“ and signifies good, marry, glad and joyful tidings, and it maketh a man’s heart glad, and it maketh him sing and dance and live for joy.”

The Nativity of the Lord means good tidings of great joy. Why is it good news? Because it is for all people: it is for everybody. When the Lord Jesus was born, it was the first time in human history that all of the answers for all mankind could be found in one person. All of the answers are in this Baby. That is an astonishing claim.

So, today is the day of good news, tidings of the great joy. Unto us was born this day a Savior, Who shall save us from the dismay that haunts us; Who shall save us from ourselves; Who shall save us from our conflicts and our weaknesses; Who shall bring us to glorious victorious achievement; Who shall make us strong like Himself.

Now, I greet you, the clergy and faithful in our God-beloved Diocese, and cordially ask you to experience the Lord Jesus Christ this day in your hearts and share the glad tidings with all fellow men everywhere, so all of us may be transformed by Him.

Christ is born! Glorify Him!

Chestito Rozhdestvo Christovo!

With love in the coming Christ Child,

+ Metropolitan JOSEPH

2018 РОЖДЕСТВЕНСКО АРХИПАСТИРСКО ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 

"Защото днес ви е роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос Господ" (Лук. 2:11)

Възлюбени,

Наистина, това е най-добрата новина, която някога сме чували. Рожденият ден на нашия Господ Иисус Христос е точно денят, който утвърждава провъзгласяването и приемането на тази най-блага и съществена новина, която сме чували някога през живота си. И тази най-радостна новина е публично известена от Ангел Господен с неговите безсмъртни слова: „Не бойте се: ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ.” (Лук. 2: 10-11)

В пролога на Новия Завет от 1525 г. четем: „Евангелието е гръцка дума и означава добра, хубава, весела и радостна новина, която прави човешкото сърце щастливо и го кара да пее, да играе и да живее с радост!”

Рожденият ден в плът на Господ Иисус Христос означава нечувана новина на голяма радост. Защо е голяма? Защото е за всички човеци; за всеки един от нас. Когато Господ Иисус се роди, за пръв път в човешката история стана ясно, че всички въпроси на човечеството ще получат отговор от една личност и всички отговори са в този Богомладенец. Това е удивителна претенция!

Затова днес е денят на изключителната новина, на вестта за голямата радост. Защото днес ни се роди Спасител, Който ще ни спаси от страха в нас, Който ще ни спаси от нас самите; ще ни избави от нашите конфликти и слабости; ще бъде заедно с нас в добронамерените ни и благоуспешни постижения; ще ни направи дори да сме силни като Него.

С вседушевно умиление поздравявам и вас, всички свещенослужители с православното ни изпълнение в богохранимата ни Епархия, с всесърдечна молба: посрещнете и прославете нашия Господ Иисус Христос на Рождения Му ден в сърцата си и споделете Рождественската новина и голяма радост с всички братя и сестри, където и да се намирате, та всички да бъдем трансформирани от Него и по благодат да станем синове и дъщери Божии.

Честито Рождество Христово и Новата 2019 година!

С обич в Родилия се Богомладенец,   

+ Митрополит ЙОСИФ

The Nativity. Menologion of Basil II, 10th c. (Public domain)
The Nativity. Menologion of Basil II, 10th c. (Public domain)
The Nativity. Menologion of Basil II, 10th c. (Public domain)
  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top