Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

АРХИПАСТИРСКО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ – 2024

Възлюбени в Господа Отци, Братя и Сестри,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Днес е Възкресение Христово! "Този ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него." (Пс. 117:24)

На този ден Господ Иисус Христос отиде отвъд гроба и слезе в ада, където премахна трона на Сатаната и разруши източника на всички негови пъклени планове срещу човешкия род. От гроба Си Спасителят се възнесе в небесата и проправи пътя към града на новия живот.

Със Своята мощ, Господ Иисус унищожи ада и със Своето могъщество, неразделно от Бог Отец и като Бог Син, Той прослави тялото Си и възкръсна от гроба.

Смирен като жертвен агнец, нашият Спасител посрещна страданията и като Бог ги  понесе и победи смъртта. Неговото Възкресение е реалност и същевременно пророчество за нашето бъдещо възкресение, "защото Сам Господ с повеление, при  глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкъснат първом". (1 Сол. 4:16)

Някой ще запита: "Как може да се твърди, че Възкръсналият Господ е унищожил смъртта, когато хората продължават да умират?" Онези, които са дошли на този свят от майчината си утроба, ще го напуснат, като минат през смъртта и гроба. Това е така, само с тази разлика, че за нас, които умираме в Христа, смъртта не е вече тази тъмна бездна, а началото на новия живот и завръщането у дома. Гробът не ни обрича на вечен мрак, а е портал, където ни очакват Божиите пратеници, ангелите.

Други желаят да знаят, защо казваме, че Възкръсналият Христос е победил греха, когато хората все още грешат? А Той наистина победи греха, благодарение на Своето непорочно зачатие, на Своя чист и безгрешен живот на Земята, на Своето страдание на Кръста за изкупление на нашите грехове, и на Своята окончателна победа над греха чрез славното Си Възкресение. За нас Той се превърна в най-доброто и незаменимо средство срещу греха. Всеки, който е завладян от грях, може да бъде излекуван само от Христос; и всеки, който иска да не греши, може да постигне това само с помощта на Спасителя.

Благословени са ония, които са изпитали и преживяли това тайнство в живота си и с право могат да бъдат наречени синове на Светлината и деца на Благодатта. Те ще напуснат този живот така, както оздравели болни хора напускат лечебницата.

Така че, елате всички вие, обични отци, братя и сестри във възкръсналия Христос, които се стремите към здраве, сила, красота и радост, защото Възкръсналият Господ е носител на всички тях. Изпълнен със състрадание и копнеж, Той очаква всички нас, в желанието Си, никой да не бъде погубен.

Христос воскресе!

+ Митрополит ЙОСИФ

ARCHPASTORAL PASCHAL MESSAGE – 2024

Dearest Beloved Fathers, Brothers and Sisters in the Resurrected Lord,

Christ is risen! Christos Anesty! Hristos Voskrese!

Today is Pascha of the Lord! "This is the day, which the Lord has made! Let us rejoice and be glad in it!" (117:24)

The Resurrected Lord went down beneath the grave to Hades, where He toppled Satan’s throne and destroyed the breeding-ground of all the wicked plots against the human race. From this grave the Lord rose to the highest heavens, opening up a new path - to the city of the living. He destroyed hell in His might and glorified His body and rose from the grave –  in His own might indeed, that is indivisible from that of the Father and the Holy Spirit. Meek as a Lamb, the gentle Lord went to suffering and death, and mighty as God He endured the suffering and conquered death. His Resurrection is a real event, and is at the same time the prophecy and the image of our resurrection- "for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible" (1 Corinthians 15:52).

There are some who will ask: how can it be said that the risen Lord has conquered death, when men still die? They who come into this world through their mother’s womb will leave it through death and the grave. This is the rule. However, death for us who die in Christ is no longer a dark abyss, but is a birth into new life and a return to our homeland. The grave is for us no longer an eternal darkness but a gateway at which God’s resplendent angels await us.

There are others who will ask: how can it be said that the risen Lord has conquered sin, when men still sin? The Lord has indeed conquered sin. He conquered it by His sinless conception and birth, then by His pure and His sinless life on earth; then by His suffering on the Cross, and finally He crowned this conquest by His glorious Resurrection.  He became the medicine, the appropriate and infallible medicine, against sin. He who is Infected by sin can only be healed by Christ. He who wants not to sin can make this desire a reality only with Christ’s help.

Blessed are they who have tasted and experienced this mystery in their lives. They can be called the sons of light and children of grace. When they pass from this life, they will, as it were, leave a hospital, being no longer sick men but healed.

So, come then, all you my beloved Fathers, Brothers and Sisters, who seek health strength, beauty, and joy. Lo, the risen Lord is the rich Source of them all. He awaits you with compassion and yearning, desiring that no one be lost.

CHRIST IS RISEN!                                

+ Metropolitan JOSEPH

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top