Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

ARCHPASTORAL NATIVITY GREETING - 2023

Christ is born! Glory to Jesus Christ! Glory for ever!

Dearest Beloved Fathers, Brothers and Sisters in the Lord,

Today is the Nativity of the Lord. Our Orthodox Church bids us to look toward Bethlehem and the significant event that happened there 2023 years ago. We all love birthdays, and we are about to celebrate the most wonderful one of all.

On this day we celebrate the birthday of the Baby that has never been forgotten, and never shall be, for as long as the earth circles the sun.

Why is there such a world of difference between this one Child and all the countless others who have come and gone? What is there that differentiates Him and separates Him from all the rest of the children of men? The Angel said to the shepherds: “Unto you is born this day in the city of David a Savior, Who is Christ the Lord” (Luke 2:11). That was not an ordinary Child, that was God – God, Who became Man. That was Christ the Lord, Whom God has promised to send ages before.

Let us look closely upon this unusual Person we call Jesus Christ.

We see that Jesus was Man. He was born of a mother. He was part of the great human family of people. The day before Nativity is known as the Sunday of Genealogy because the Gospel presents Christ’s family tree. But Christ was also God. He was the Virgin Mary’s Son, to be sure; but He was also God’s Son. The Lord’s mother called Him “Son” when she found Him in the temple as a Child, but at His baptism the voice of God the Father was heard saying: “This is My beloved Son”. Son of Mary and Son of God. True God of true God, true Man of true Man. That is who Christ was.

No wonder, then, that we rejoice as we prepare to celebrate God’s coming to earth. The Gospel tells us the name of the One to be born… He shall be “Emmanuel”, which means: “God with us!”

The coming of Jesus was such an astonishing moment in history that we started to count our years over again. His birth comes in the center of time, and it divides history into two parts: the centuries before He came, and the ones after.

We read with sadness in the sacred record that that “there was no room” for Him in the inn…

He had chosen a humble maiden, the Virgin Mary, to be the vessel for His birth, but when the time came, every door in Bethlehem was closed to them. There was no room… except in the stable. There among the animals, there, amid the straw, God came to us.

The sad part of it is that there is still little room for Christ in the world. Christ stands for truth, purity, kindness, peace, forgiveness, love, and care for others… and there has not been an abundance in these virtues in human history.

The question is, will we find room for Christ in our celebration for His birth? Will we find time to receive Him into our Diocesan Churches and ourselves? Will we open the doors of our hearts to receive Christ and all He stands for? God grant us all the grace to find time and room for Christ the Lord.

May we celebrate this Holy Day humbly and simply, with love and devotion, as it was celebrated by God, by the Virgin Mary, by Joseph, by the shepherds, by the angels, by the wise men, on that glorious night long ago. Amen.

With love in the newborn God-Child,
†  Metropolitan JOSEPH

AРХИПАСТИРСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ – 2023

Христос се ражда! Славете Го!

Скъпи в Господа отци, братя и сетри,

Днес е Рождество Христово и нашата Православна църква ни приканва да обърнем поглед кън Витлеем и към онова изключително събитие, случило се там преди 2023 години.

Както е известно, ние всички обичаме да празнуваме рождени дни, но днес ни предстои да отпразнуваме най-прекрасния от всички останали. На този ден ние честваме Рождения ден на Богомладенеца, Който никога не е бил и няма да бъде забравен, докато свят светува.

Ние се питаме, защо има толкова голяма разлика между Него и всички останали човеци, които са дошли и са си отишли от този свят? Какво Го отличава толкова много от всички тях? Отговор ни дава Ангелът, който рече на пастирите: „Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лук. 2:11). Той не беше кой да е, а Самият Бог, Който стана човек, и Когото Бот Отец беше отдавна обещал да прати на земята.

Ако се вгледаме по-отблизо в изключителната личност на Иисус Христос, установяваме, че от една страна Той е човек, роден от майка и като такъв е част от човешкия род. Свидетелство за това е Родословното Му дърво, за което четем в св. Евангелие и което честваме в Неделята на Св. Праотци.

От друга страна обаче, Христос е и Бог. Син на Дева Мария, но също така и Син Божий.

Когато Майка Му Го намери в храма, тя Го нарече: „Сине”!, а по време на Неговото кръщение, гласът на Бог Отец извести на всички:”Това е Моят възлюбен Син!” Син на Дева Мария и Син Божий. „Бог истинен от Бог истинен” и същевременно истински Човек.

Св. Евангелие посочва, че Този, Който ще се роди, ще бъде „Емануил”. Което означава „Бог с нас!” Нищо чудно тогава, че ние с такава огромна радост очакваме и празнуваме идването на Бог на земята! Това събитие бележи повратен момент и отбелязва началото на ново летоброене в световната история, като я разделя на времето преди и след  Раждането на Христос.

С тъга четем, че в Св. Евангелие, че в страноприемницата „нямаше стая”... Бог бе избрал скромната Дева Мария да Го носи в утробата си, но когато настъпило времето Той да се роди, всички врати на Витлеем се оказали затворени за Светото семейство, с изключение на оборът – и там сред сламата и животните, в яслите, Бог дойде при нас.

Тъжен също така е и фактът, че и днес се намира твърде малко място за Христос, Който е живото въплъщение на истина, чистота, добрина, прошка, мир, любов и грижа за бедните - добродетели толкова рядко срещани в човешката история.

Редно е и ние да запитаме, дали ще намерим място за Него сега, когато честваме Неговото Рождество? Дали ще отделим време да Го приемем в нашите Епархийски църкви и домове и дали ще отворим сърцата си за Христос, нашия Бог и Спасител.

Нека да отправим усърдна молитва към Бог да ни помогне да честваме този светъл празник скромно и достойно, с любор и посвещение, така както тази свята нощ е била празнувана някога от Светото семейство, от ангелите в небето и от пастирите и мъдреците на земята. Амин.

С обич в Новородилия се Богомладенец,
†  Metropolitan JOSEPH       

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top