Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

NATIVITY ARCHPASTORAL MESSAGE

2014

     "God is with us"                         

    Dearest Beloved,

    This is one of the names of our Lord Jesus: “Emmanuel, which being interpreted is: God with us!” (Mat. 1:23).

    How comforting are these words! What great and exalted promises the Son of God offers to us on the occasion of His Birth - that we will share in friendship with the Father and His Son. And where the Son and the Father are there also the Holy Spirit is not excluded. The human mind cannot fathom God’s goodness. God, Who is great desires to have friendship with us - as long as we do not reject it.  

    Behold to what height of love the Lord Jesus bids us attain! We are made worthy to be the dwelling and home of the Most Holy Trinity, for God is well disposed to dwell in us by Grace (cf. Ephesians 3:17). “And we know that we are of God…, and we are in Him that is true” (1 John 5:19, 20). Blessed indeed is such a heart! It feels the true joy, which is abundantly poured forth into the hearts of all of us who are chosen unto eternal life.

    Thus our hearts possess that which is meant by the words: “The Kingdom of God is within you!”(Luke 17:21). For there where God is, is also all that belongs to Him. God is within us, thus we will have His justification for our sins, peace instead of our evil conscience, joy instead of our misery, comfort instead of our sorrow, wisdom and intelligence instead of confusion and ignorance, strength in our weakness. “If God be for us, who can be against us?” boldly exclaims St. Paul (Romans 8:32). Together with him we also boldly ask, if the Lord dwells in us, then who can be against us? If He is our peace, then who can disturb us? If He is our joy and comfort, then who or what can cause us sorrow? If He is our strength, then who can overcome us? If He is our King, then who can subjugate us?

    So, today, in this season of His blessed Nativity in the flesh, let us say with one voice: “Welcome home, Emmanuel! Happy birth day, Jesus! We are Yours and with joy in our hearts we express our thankfulness for Your goodness to us!”

    Have a blessed Nativity of Christ and a wonderful New Year 2015!

    With love in the Lord,

                                                       + Metropolitan JOSEPH

 

АРХИПАСТИРСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

2014

     "С нас е Бог"                        

     Възлюбени,

    Това е едно от имената на нашия Господ Иисус: „Емануил, което ще рече: с нас е Бог”(Мат. 1:23).

    Колко утешителни са тези думи! Какво велико и възвишено обещание Божият Син ни предлага по повод Рождения Си ден, което приятелски можем да споделим с Бог Отец и Неговия Син. Разбира се, където са Отец и Син, там е и Дух Свети. Човешкият ум не може да измери дълбочината на Божията доброта. Бог, Който е велик, желае да бъде в приятелско отношение с нас, колкото се може по-дълго, ако не сме против.

    Забележете до каква степен на любовта Господ Иисус се добира! Ние сме удостоени да бъдем жилище и дом на Пресвета Троица. Бог е благоразположен дори да живее в нас с благодатта Си (ср. Ефесяни 3:17). „Знаем, че ние сме от Бога... и ние пребъдваме в истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса Христа”(1 Йоан 1:19-20). Благословено е наистина такова сърце! То чувства радост, която изобилно се лее и в сърцата на всички ни, които сме избрани за вечния живот. Такива сърца предчувстват дори същността на думите: „Царството Божие вътре във вас е”(Лук.17:21). Защото, където е Бог, там също е и всичко, което Му принадлежи. А щом Бог е в нас, ние имаме и Неговото оправдание на греховете ни, мир вместо неспокойна съвест, радост вместо тъга, утеха вместо обида, мъдрост и интелегентност вместо обърканост и незнание, сила в нашето безсилие. „Какво, прочее, ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?” (Рим. 8:31), смело възкликва св. апостол Павел. Заедно с него, защо и ние смело да не кажем: „Ако Господ живее в нас, тогава кой ще бъде против нас? Ако Той е нашия мир, тогава кой може да ни безпокои? Ако Той е нашата радост, тогава кой и какво може да ни наскърби? Ако Той е нашата сила, тогава кой може да ни победи? Щом Той е нашия Цар, тогава кой може да ни покори?”

    Така че, по повод големия празник Рождество Христово, да речем всички в един глас: „Добре дошъл, Емануиле! Честит Рожден Ден, Господи Иисусе! Твои сме и с всесърдечна радост изказваме благодарността си за Твоята доброта към нас! Остани и бъди с нас!”

    Честито Рождество Христово и благословена Новата 2015 година!
    
    С обич в Родилия се Христос,

                                                                    + Митрополит ЙОСИФ

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top